Consultare publică

Documente

Fișier Descriere
pdf ANUNT PRIN PUBLICITATE SOMATII SI TITLURI EXECUTORII 02.11.2022
pdf ANUNT COLECTIV PENTRU PUBLICARE SOMATII SI TITLURI EXECUTORII 19.10.2022
pdf ANUNT COLECTIV- TAXE SI IMPOZITE
pdf Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin aplicarea procedurii licitatiei publice, asupra loturilor de teren in supraf
pdf Anunt proiect aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros
pdf Anunt proiect aprobare infiintare Club Sportiv de drept public
pdf Anunt privind participarea cetatenilor la procesul de elaborare a actelor normative
pdf Anunt privind participarea cetatenilor la procesul de elaborare a actelor normative
pdf proiect_de_hotarare_privind_aprobarea_constituirii_unui_drept_de_superficie_cu_titlu_oneros
pdf Proiect_privind_aprobarea_impozitelor_si_taxelor_locale,_precum_si_a_taxelor_speciale_aplicabile_incepand_cu_anul_2023
pdf Anunt_privind_participarea_cetatenilor_la_procesul_de_elaborare_a_actelor_normative
pdf Anunt privind participarea cetatenilor la procesul de elaborare a actelor normative
pdf Anunt privind participarea cetatenilor la procesul de elaborare a actelor normative
pdf Anunt privind participarea cetatenilor la procesul de elaborare a actelor normative
pdf Anunt privind participarea cetatenilor la procesul de elaborare a actelor normative
pdf Anunt privind participarea cetatenilor la procesul de elaborare a actelor normative
pdf Anunt privind participarea cetatenilor la procesul de elaborare a actelor normative
pdf Anunt privind participarea cetatenilor la procesul de elaborare a actelor normative
pdf Anunt privind participarea cetatenilor la procesul de elaborare a actelor normative
pdf Anunt privind participarea cetatenilor la procesul de elaborare a actelor normative
pdf Anunt proiect privind aprobare organigrama si statut de functii pentru aparatulul de specialitate al primarului comunei
pdf Anunt proiect privind aprobare organigrama si statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tudor Vladimirescu
pdf Proces_verbal_23.06.2021
pdf Proces_verbal_22.06.2021
pdf Anunt_dezbatere_publica_proiect_privind_constituirea_unui_drept_de_superficie_cu_titlu_oneros,_prin_aplicarea_procedurii_licitatiei_publice,_in_vederea_edificarii_obiectivului..
pdf Anunt_actualizat_sedinta_pubica__proiect_priivnd_infiintarea_Serviciului_pentru_gestionarea_cainilor_fara__stapani_la_nivelul_UAT_Tudor_Vladimirescu
pdf Anunt_dezbatere_publica_proiect__privind_infiintarea_Servciului_pentru_gestionarea_cainilor_fara_stapan_la__nivelul_UAT_Tudor_Vladimirescu
pdf Proiect_infiintare_serviciu__gestionare_caini_fara_stapani
pdf Anunt_proiect_infiintare_serviciu__gestionare_caini_fara_stapani
pdf Proiect_bugeet
pdf Anunt_buget
pdf Anexa_buget_2021
pdf Anexa_buget_3
pdf Anexa_buget_2
pdf Anexa_buget_1
pdf Proiect_impozite_si_taxe
pdf Anunt_dezbatere_publica_taxe_si__impozite
pdf Anexa_taxe_si_impozite
pdf Strategie_de_Dezvoltare_2021-2027
pdf Anunt proiect de hotarare atribuire in mod gratuit teren construire locuinte........... - Legea nr.15-2003 sprijin pentru tineri
pdf Anunt_privind_constituirea_unui__drept_de_superficie_asupra_terenului_situat_in_loc._Comaneasca_Str._Flori__Soarelui_nr.17
pdf Anunt dezbatere publica Proiect de hotarare privind Strategia de dezvoltare a comunei Tudor Vladimirescu perioada 2021-2027
Sari la conținut