Informații CORONAVIRUS (Covid-19)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TUDOR VLADIMIRESCU

HOTARAREA NR.2

din data de 17 martie 2020

Cu privire la aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea infectiilor cu coronavirus COVID – 19 la nivelul Comunei tudor Vladimirescu

În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ordinului ministrului Sănătății nr. 313/26.02.2020 pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei;

În baza Regulamentului – Cadru privind structura organizatorică, atribuţiile şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004,

HOTARASTE:

Art. 1 Suspendarea inchirierii Caminelor culturale în perioada 18.03.2020 – 16.04.2020 indiferent de evenimentul programat și a numărului de participanți.

Art. 2 Amenajarea de filtre pentru dezinfectie în instituțiile locale ( primărie, dispensar, biserică, post politie, etc.)

Art. 3 Obligativitatea agenților economici din raza comunei pentru a efectua dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse zilnic (clanțe de uși, balustrade, rafturi, ferestre, frigidere…) precum și evitarea aglomerării de persoane , în special în zonele caselor de marcat.

Art. 4 Informarea cetățenilor cu privire la măsurile recomandate pentru preîntâmpinarea/ limitarea infecțiilor cu COVID – 19 printre care:

  • Limitarea pe cât posibil a deplasărilor/ circulației pe raza comunei Tudor Vladimirescu ( doar în scop de alimente)

  • Evitarea zonelor aglomerate și păstrarea unei distanțe de cel puțin 1 m

  • Spălarea mâinilor cat mai des

Art. 5 Prin grija Secretariatului tehnic prezneta hotarae va fi comunicata institutiilor implicate, in scris si facuta publica prin afisare.

PRESEDINTELE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TUDOR VLADIMIRESCU

PRIMAR

VASILE CONSTANTIN

Skip to content